En alternativ världshistoria.

Anders Linder spelar, sjunger
och kåserar om vår tid och
dess utmaningar.
Utgående från vår
nyvaknade insikt om naturens
kretslopp och ömtåliga balans
går han vidare och söker
mönster i historien efter orsaken
till den förlorade balans mellan
det arketypiskt manliga och
kvinnliga. Genom att ta fram
en alternativ världshistoria
i standup-form, utgående från
den bortträngda Gudinnan,
ger han oss en chans att se
nya möjligheter i vår
förvirrade tid.

   mer info om Gudinnans Återkomst!

Arkiv

Miljökämpen
Anders Linder
FILOSOFEN
medverkar i
Folkkulturcentrums
föreläsningsserie
Läs mer