Har kvant-, våg -, implosions- och kaosforskning gett oss ett
paradigmskifte i vårt tänkande?
Ekologiinsikter, cyber- och självorganisering, Maturanas autopoiesis,
Prigogine och Ken Wilber antyder en vändpunkt på väg i vårt
västerländska tänkande.
Anders Linder spelar, sjunger och kåserar om vår tid och dess
utmaningar. Har vi i västvärlden sen tusentals år förlorat kontakten
med vår högra hjärnhalva - den inre kunskapen?
Går den att upprätta igen? Pågår kanske detta, paradoxalt nog just nu,
i oss själva, mitt i allt kaos vi upplever runtomkring.
Står vi måhända inför en historisk vändpunkt, där den nya
framträngande helhetssynen på jorden kan få oss att öppna
blockeringar till det undermedvetna och ändra värderingar,
vilket i sin tur kan leda till överlevnad och ett bättre liv i kontakt
med vår känsla och intuition.


Arkiv
  mer info om Helhetens Återkomst!

Miljökämpen
Anders Linder
FILOSOFEN
medverkar i
Folkkulturcentrums
föreläsningsserie
Läs mer