Musikshow för låg- och mellanstadiet
om att vara kompis med sig själv
och med varandra.


Med humor och musik försöker vi närma oss ett så allvarligt ämne
som mobbing. Lite om hur det kan uppstå och något om vad man
kan göra åt det. Ur egna upplevelser och erfarenheter försöker vi
tipsa om vägar som kan ge hopp, för det går att få slut på mobbing
om vi alla hjälps åt

Musikteatergruppen Sprill&Sprall

Vi, Anders Linder och Kerstin Wikström,
har showat och musicerat i många olika
sammanhang genom åren.
Som skrivande skådespelare och musiker
tycker vi om att variera oss, både när det
gäller innehåll och musiksorter.
På piano, klarinetter och saxofoner, fiol,
gitarr och rytminstrument

 

Kontakt och bokning kan ske via Practor:
www.practor.se

Kerstins hemsida:
www.wikmusic.se

Arkiv

Häng med ut
i rymden!

  mer info om Kompisar!

Hur ska det gå för Albert?