Under denna titel kåserar
Anders Linder om den del
av kristendomen som fått
gå under jorden och vara
dold i tvåtusen år.
Från legender om båtfärden
över medelhavet, genom
fransk historia med ligurer
och merovinger fram till
myten om den heliga gral
på medeltiden kan man
finna spår efter religiösa
alternativ till den patriarkala
uppfattningen i Rom,
alternativ som t o m omfattar
en kvinnlig påve på 800-talet.
Kanske håller Guds dotter
på att födas fram i vårt
medvetande idag, lagom
till det nya årtusendet.

  mer info om MariaMagdalena!

Arkiv

Miljökämpen
Anders Linder
FILOSOFEN
medverkar i
Folkkulturcentrums
föreläsningsserie
Läs mer